Implantat

Vilka fördelar ger en implantatförankrad tand?

Du kan skratta och le utan att vara orolig. De nya tänderna sitter fast och känns som dina egna. Du kan äta vad du vill utan problem. Det är en trygg och säker behandling. Behandlingen sker i samarbete med Nobel Biocare.

Steg 1

Implantatinstallation

Med en noggrann operationsteknik placeras små skruvliknande enheter, implantat av titan, i ditt käkben. Förenklat kan det sägas att dessa utgör dina nya tandrötter. I en helt tandlös käke placeras vanligtvis 5-6 implantat, men även enstaka tänder kan ersättas såklart. Ingreppet tar normalt 1-3 timmar och sker oftast under vanlig lokalbedövning. I allmänhet ger det inga större besvär under eller efter ingreppet.

Steg 2

Inläkningsperiod

För att implantatet ska kunna växa samman med ditt käkben måste du vara beredd att vänta en period. Har du egna tänder kvar kan en tillfällig bro erbjudas. Inläkningsperioden är normalt 3 månader, bl.a. beroende på om det är under- eller överkäken som behandlas. I vissa fall kan läkningen vara mycket kort och du kan få dina nya tänder samma dag.

Steg 3

Det protetiska arbetet

Arbetet med din nya implantatförankrade tand inleds med att avtryck tas i munnen. Därefter följer ytterligare 2-3 besök. Tillsammans bestämmer vi utseendet på tänderna för optimal estetik. Du har nu återigen fasta tänder, förhoppningsvis upplevda som en del av dig själv. Din nya bro ska skötas och kontrolleras regelbundet på samma sätt som dina egna naturliga tänder.